RamakrishnaSri Ramakrishna

Volgens Sri Ramakrishna, de grote heilige uit India, is Godrealisatie het doel van het menselijk leven. Sri Ramakrishne geboren op 18 februari 1836 in West Bengalen als Gadadhar Chattopadhyaya, overleed op 16 augustus 1886. Als jongeling was hij een populaire verteller en zeer artistiek. Zijn ouders waren religieus en gevoelig voor visioenen en spirituele dromen, de basis voor zijn verdere leven. 

De vader van Ramakrishna had op een pelgrimstocht een visioen van de god Gadadhara (Vishnu). Ramakrishna was gevoelig voor de ervaringen van de spirituele mijmering van zijn vader en had daarnaast weinig interesse in school of praktische dingen van de wereld. Dit deed hem besluiten om priester te worden. Hij werd dit in de tempel, gewijd aan de godin Kali, gelegen in de buurt van Calcutta aan de rivier de Ganges.

Hij mediteerde in een heilig bos met vijf bomen aan de rand van de tempel, op zoek naar een visie van de godin Kali, het symbool van de wereldmoeder. Op een gegeven moment werd hij gefrustreerd, voelt dat hij niet langer kon leven zonder het zien van Kali. Hij eiste dat de godin aan hem zou verschijnen. Hij dreigde zelfs zijn eigen leven te nemen met een rituele dolk (normaal gesproken gehouden in de hand van het standbeeld Kali). Op dit punt, hij legde uit hoe de godin als een oceaan van licht aan hem verscheen: toen ik als een gek omhoog sprong en in beslag werd genomen [een zwaard], openbaarde plotseling de gezegende moeder. Alles verdween uit zijn gezicht en in de plaats daarvan zag hij een onbegrensde, oneindige oceaan van bewustzijn.

Dicipelen verschenen in het leven van Ramakrishna. Daar begon hij aan een lange periode van onderricht waar hij een groep volgelingen om zich heen verzamelde. Deze periode van zijn leven is goed gedocumenteerd en in twee boeken door zijn discipelen vastgelegd. Hij legde uit dat God zowel gevormd als vormloos is en kan op één manier worden weergegeven aan de mens / yogi. Zijn aanvaarding van verschillende benaderingen van de aanbidding van God en de geldigheid van verschillende religieuze paden, zoals het christendom en de Islam, is in de beste traditie van de universalistische benadering van godsdienst in India, tot op de dag van vandaag. 

De buitengewone kwaliteit van Ramakrishna's wijsheid was de universele aantrekkingskracht op een brede doorsnede van de Indiase samenleving. Voor het Westen golden nog steeds de traditionele religies en geen verbreding met deze zienswijzen. Voor Ramakrishna is God zowel de moeder van het heelal en van individuele zielen van haar kinderen. In India, is een moeder vaak geidealiseerd als iemand die zichzelf opoffert voor haar kinderen.

Degenen die de Vedische voorschriften van religieuze universalisme volgden, samengevat in de zin "er is maar één waarheid, maar wijzen geven het verschillende namen". Opgemerkt dat Ramakrishna de rituelen van vele religies  beoefende, en vond dat ze hem allemaal naar dezelfde goddelijke realiteit in het einde bracht. Voor degenen die vele verschillende heiligen en goden in heel India aanbeden, weerklonk deze universele aanpak als hun eigen veelzijdige religieuze praktijken. 

Zijn voornaamste en bekendste monnik discipel was Swami Vivekananda (1863-1902), andere discipelen: Brahmananda, Turiyananda, Premandanda, Yogananda en Vijnanananda. 

Ramakrishna stierf in 1886 aan keelkanker, verlaten van zijn vrouw Sarada Devi, die werd beschouwd als een heilige en de leiding op zich nam over zijn discipelen en zijn boodschap ver uitvoerde.

 

Bhakti yoga

Sri Ramakrishna over Bhakti yoga: Wie het pad van de Bhakti bewandelt, zal vanzelf de zelfbeheersing ontwikkelen.

Over liefde: Er zijn drie soorten liefde: de onzelfzuchtige, de wederzijdse en de zelfzuchtige.

 Menu